Chaos kontra systém

Tak, jako jsou i děje v přírodě zdánlivě nahodilé, mnoho dějů i v lidské společnosti je zdánlivě nahodilých. Studium teorie chaosu se zabývá zejména přírodními jevy, často ale je snaha tyto studie využít i v praxi nejen sociologických problémů, ale zejména problémů technických, organizačních, ekonomických a jiných. Chaos není žádná nestvůra, která požírá na potkání ty, kteří nejsou připraveni. Za určitých okolností jí však být může. Proto je v mnoha oblastech lidské činnosti dobré právě tuto možnost co nejvíce eliminovat.

Prevence chaosu

Dnes se takové činnosti, která eliminuje možnosti chaotického chování a jednání a z toho plynoucích důsledků zabývá činnost, která se, bůhvíproč označuje anglickým názvem, asi proto, že u nás po převratu je averze používat ekvivalentní český výraz, a to project management.

Ohodnoťte příspěvek