Autonomie neboli samostatnost

V současné době jsme všichni na někom, nebo něčem závislí. Zaměstnanci na zaměstnavatelích, zaměstnavatelé na zaměstnancích, děti na rodičích, rodiče na dětech, Zákazník na obchodníkovi a ten zase na zákaznících. Alkoholik je závislý na lihovinách, obyčejný feťák na pervitinu, či heroinu, v uměleckých a lepších kruzích na kokainu. Pacient na lékaři a ten na pojišťovně. Proč ale tuto závislost nesnižovat právě tam, kde to jde?

Nezávislostí ke svobodě

Stále více činností běžného denního života člověk svěřuje jiným lidem za úplatu. Stále více činností přenecháváme strojům. Vzdáváme se dokonce i myšlení, hltajíce mediální propagandu a vymývání mozků v médiích. Proč ale nebýt aspoň v něčem nezávislí? Vlastní studna, solární panely, tepelné čerpadlo, vlastní zelenina na zahrádce, vlastní marihuana, vlastní vířivka a vlastní knihy, aby si člověk tříbil myšlení a utvářel si vlastní názor na lidskou existenci a chod světa. Buďme svobodní!